สาขาวิชาสัตวศาสตร์เปิดอบรมโครงการ “การจัดการระบบสืบพันธุ์โค-กระบือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมติด”

เผยเเพร่เมื่อ 1516 เข้าชม

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบสืบพันธุ์โค-กระบือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมติด” ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ณ ฟาร์มสาธิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครจำนวนจำกัด 20 ท่าน ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าที่พัก

คลิกเพื่อลงทะเบียน Online

คลิกดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ