คุณลักษณะบัณฑิต

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 1. มีคุณธรรมจริยธรรม / เป็นคนดี
 2. มีความรู้ / มีทักษะวิชาชีพ
 3. มีทักษะทางปัญญา / มีทักษะวิชาชีพ
 4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ / มีจิตสาธารณะ
 5. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ / มีทักษะวิชาชีพ

บัณฑิต มรสน.

มองโลกกว้าง คิดได้ไกล ใฝ่เรียนรู้
ร่วมเชิดชู คุณธรรม ตามวิถี
สื่อสารได้ ทั้งไทย เทศ เป็นอย่างดี
นึกหน้าที่ เลิศวิชา พัฒนาสังคม

การแต่งกายของศึกษาชาย ชั้นปีที่ 1 male_ste

 • เสื้อ ทำด้วยผ้าสีขาวเกลี้ยง คอเสื้อแบบคอเชิ้ต ปกแหลม มีกระเป๋าติดทางด้านซ้าย แขนสั้น หรือแขนยาว
 • เนคไท ทำด้วยผ้าเกลี้ยง สีเขียว
 • เข็มขัด ทำด้วยหนังเกลี้ยงสีดำ หัวเข็มขัด ทำด้วยโลหะเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีตรามหาวิทยาลัย อยู่ตรงกลาง
 • กางเกงขาขาว ทรงสุภาพ ทำด้วยผ้าเกลี้ยงสีดำ หรือสีกรมท่า ไม่ใช้ผ้ายีนส์
 • ถุงเท้า สีดำ สีกรมท่า หรือสีน้ำเงิน ไม่มีลวดลาย
 • รองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น สีขาว และถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย

female_std
การแต่งกายของศึกษาหญิง ชั้นปีที่ 1

 • เสื้อ ทำด้วยผ้าสีขาวเกลี้ยง คอเสื้อแบบคอเชิ้ต ปลายแหลม ติดกระดุมทำด้วยโลหะดุนนูน เป็นรูปตรามหาวิทยาลัย หน้าอกด้านซ้าย ติดเข็มทำด้วยโลหะตรามหาวิทยาลัย
 • เข็มขัด ทำด้วยหนังเกลี้ยงสีดำ หัวเข็มขัด ทำด้วยโลหะเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีตรามหาวิทยาลัย อยู่ตรงกลาง
 • กระโปรงจีบรอบ ทำด้วยผ้าเกลี้ยงสีดำ หรือสีกรมท่า
 • รองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น สีขาว และถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย