หัวข้อข่าว

# รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งคนงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

# กรมประมงรับสมัครพนักงานราชการ

# สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ

# กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ

# สนง.การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม รับสมัครเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

# สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 86 อัตรา

# กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 12 อัตรา (รับสมัคร 2-20 ก.ค. 2561 )

# รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

# สมัครสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 200 ตำแหน่ง

มรสน. รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา