โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ

เผยเเพร่เมื่อ 469 เข้าชม

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม “ถวายเทียนพรรษา” ณ วัดบ้านดงพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร