จัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดการจัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565 (SNRU KM share & learn 2022) ในหัวข้อ อ่านเพิ่มเติม “จัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565”

หลักสูตรระยะสั้น “ผสมเทียมโค รุ่นที่ 3”

เผยเเพร่เมื่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตร “ผสมเทียมโค รุ่นที่ 3” ในระหว่างวันที่ 14-25 ตุลาคม 2565โดยหลักสูตรได้ผ่านการรับรองจากสัตวแพทยสภา มีผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมอบรมจำนวน 20 ท่าน อ่านเพิ่มเติม “หลักสูตรระยะสั้น “ผสมเทียมโค รุ่นที่ 3””

คลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 25, 27 มิถุนายน 2565 หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัด “โครงการคลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่” โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อการบริการสาระข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ อ่านเพิ่มเติม “คลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่”

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์ กิจกรรมที่ 2

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 19 พฤษถาคม 2565 หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อและกระบือ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์ กิจกรรมที่ 2”

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์ กิจกรรมที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 18 พฤษถาคม 2565 หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อและกระบือ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์ กิจกรรมที่ 1”

ฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน กิจกรรมที่ 3

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 10 พฤษถาคม 2565 หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน ณ บ้านคำสร้างถ่อ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน กิจกรรมที่ 3”

รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

เผยเเพร่เมื่อ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร บุคลากร ผู้นำชุมชนและจิตอาสาบ้านดงพัฒนา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ อ่านเพิ่มเติม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

ฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน กิจกรรมที่ 2

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน ณ บ้านคำสร้างถ่อ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน กิจกรรมที่ 2”

ฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน กิจกรรมที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน ณ บ้านคำสร้างถ่อ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน กิจกรรมที่ 1”

ทำบุญตักบาตรและปัจฉิมนิเทศ 2564

เผยเเพร่เมื่อ

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม และ วันที่ 1 เมษายน 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรมทำบุญตักบาตร และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ทำบุญตักบาตรและปัจฉิมนิเทศ 2564”