คลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่

เผยเเพร่เมื่อ 945 เข้าชม

เมื่อวันที่ 25, 27 มิถุนายน 2565 หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัด “โครงการคลินิกรักษาสัตว์เคลื่อนที่” โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อการบริการสาระข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ด้านการดูแลสัตว์เบื้องต้นและการป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน รวมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ถ่ายพยาธิ ตรวจรักษาโรคเยื้องต้น และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนบ้านดงยอ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร