จัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565

เผยเเพร่เมื่อ 448 เข้าชม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมจัดการจัดแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565 (SNRU KM share & learn 2022) ในหัวข้อ หลักสูตรระยะสั้น : หลักสูตรฝึกอบรมผสมเทียมโค บูรณาการสู่การจัดการเรียนสอน และจัดหารายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยการจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ ซึ่งได้กำหนดองค์ความรู้ด้านการพัฒนานักศึกษา และนำองค์ความรู้ทางการบริการวิชาการไปเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมจามจุรี

ขอขอบคุณภาพส่วนหนึ่งจาก facebook ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร