ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์ กิจกรรมที่ 2

เผยเเพร่เมื่อ 485 เข้าชม

วันที่ 19 พฤษถาคม 2565 หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาหารและสุขภาพสัตว์เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อและกระบือ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร กิจกรรมที่ 2 การจัดการสุขภาพสัตว์เบื้องต้นและหลักการผสมเทียมโคเนื้อและกระบือ โดยปศุสัตว์อำเภอน้ำอูน จังหวัดสกลนคร และอาจารย์กัมปนาท วงค์เครือสอน