ฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน กิจกรรมที่ 2

เผยเเพร่เมื่อ 293 เข้าชม

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการฟื้นฟูสุขภาพโคกระบือหลังวิกฤตการระบาดโรคลัมปีสกิน ณ บ้านคำสร้างถ่อ ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพการจัดการและสุขาถิบาลฟาร์ม ร่วมกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางการป้องกันโรคลัมปีสกิลในชุมชน โดยปศุสัตว์อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร