รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

เผยเเพร่เมื่อ 510 เข้าชม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร บุคลากร ผู้นำชุมชนและจิตอาสาบ้านดงพัฒนา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ณ วัดบ้านดงพัฒนา ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕