โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมฯ

เผยเเพร่เมื่อ 467 เข้าชม

ณ แปลงนาสาธิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม “การลงแขกดำนา” โดย ผศ.ชุมพล ทรงวิชา เป็นประธานในพิธีเปิด นักศึกษา บุคลากรร่วมลงแขกดำนา