การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

เผยเเพร่เมื่อ 323 เข้าชม

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง Ag106 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนฯ ครั้งที่ 2/2560