โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

เผยเเพร่เมื่อ 446 เข้าชม

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุม Ag 109 โดยคุณนฤดล เสมชโชติ เป็นวิทยากร