โครงการการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีตามวิถีพอเพียงเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

เผยเเพร่เมื่อ 414 เข้าชม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีตามวิถีพอเพียงเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ณ ศาลาเรารักมุกดาหาร ตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร