ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

เผยเเพร่เมื่อ 400 เข้าชม

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม Ag 109 คณะเทคโนโลยีการเกษตรประชุมบุคลากรสายวิชาการ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

ระเบียบวาระการประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร
รายงานการประชุม