อบรม “การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีฯ”

เผยเเพร่เมื่อ 949 เข้าชม

วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมโครงการ “การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีตามวิถีพอเพียงเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร Ag109 ให้ความรู้แก่เกษตรในเรื่องการเลี้ยง สุขภาพสัตว์ และอาหารต้นทุนต่ำ