ประกาศผลประกวดตราสัญลักษณ์ ๒๐ ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เผยเเพร่เมื่อ 1073 เข้าชม

ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดำเนินการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ครบรอบ 20 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร” ตามประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๒๐ ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตรนั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นายบำรุง อิศรกุล

Full Screen