หัวข้อข่าว

BN-วันแม่ 63

BN-28

BN-หลักสูตรระยะสั้นสัตวศาสตร์

BN-ครบรอบ 56 ปี

ยินดีต้อนรับนักศึกษา 2563

# โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

อว.สร้างาน เฟส 2

รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี (เพิ่มเติม)

การจัดหา

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานสนับสนุนงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)