โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำ เสริมสร้างคุณธรรม และมีจิตสาธารณะ

เผยเเพร่เมื่อ 534 เข้าชม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2559  ณ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อ.ส่องดาว จ.สกลนคร