ลงแขกเกี่ยวข้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เผยเเพร่เมื่อ 550 เข้าชม

สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร