“บนทางสายแพร่ง อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ยงหอยเชอรีสีทอง”

เผยเเพร่เมื่อ 600 เข้าชม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กปว. / สป.อว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาแบบผสมผสาน เรื่อง “บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ยงหอยเชอรีสีทอง” ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-16.15 น. โดยการจัดประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม Onsite ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom Online

Full Screen