สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เผยเเพร่เมื่อ 587 เข้าชม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร และโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ท่านที่สนใจและต้องการสมัคร หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำปีการศึกษา 2566
สมัครได้ที่ https://regis.snru.ac.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.นพรัตน์ พัชณีย์ 086-636-0902
นายอรัญ บุตรนา 082-149-3700