การแข่งขันทักษะทางการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ

เผยเเพร่เมื่อ 519 เข้าชม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ร่วมแข่งขันทักษะทางการเกษตร งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
================
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคล้องโค ทักษะการคล้องบังคับโค
– นายอติชาติ ศรีไชย
– นางสาวอรปรียา กุลสอนนาน
– นายรัชพล เชิดชม
================
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการฟาดแส้ (ประเภทลีลา)
– นายวรินทร ศรีนาม
================
รางวัลชมเชย ทักษะการฟาดแส้ (ประเภททำลายเป้าหมาย)
– นายศุภชาติ วาปี