ประชาสัมพันธ์โครงการแนะแนวนิสิตนักศึกษาไปฝึกงานที่ต่างประเทศ

เผยเเพร่เมื่อ 624 เข้าชม

โครงการ European Internship โดย Bixter training เป็นโครงการสำหรับช่วยนักศึกษาที่กำลงศึกษาในปีการศึกษา หรือนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วในช่วงระยะเวลาที่กำหนด สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อให้ ได้รับโอกาสทดลองไปฝึกงานกับโครงการดังกล่าว

ได้ทำงานจริงและเรียนรู้หาประสบการณ์ฝึกทำงานในประเทศในยุโรปกับบริษัทชั้นนำ ที่ร่วมโครงการ และมีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พร้อมมีรายได้ที่สูง และเป็นการสร้างสมประสบการณ์เพื่อความสำเร็จในอนาคต

บริษัท งานมั่งคงเงินมั่ง จำกัด (Eu-Link) เป็นตัวแทนผู้ประสานงานโครงการ European Internship ในนามบริษัท 1 ร่วมกับ Bixter training ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ประเทศเดนมาร์กเป็น Partner ของเราที่ยุโรป โดยมีประเทศปลายทางที่มีสถานประกอบการที่รองรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในโครงการดังกล่าว เช่นประเทศเยอรมันนี ประเทศเดนมาร์ก ประเทศนอร์เวย์ เป็นต้น

ดาวน์โหลดเอกสาร
          –  เอกสารต้นเรื่อง
          –  ข้อมูลของโครงการ European Internship โดย Bixter training

สื่อ Poster / Info graphic สำหรับเผยแพร่