ขยายเวลาเปิดรับสมัครรุ่นที่ 7

เผยเเพร่เมื่อ 387 เข้าชม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขยายเวลารับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หลักสูตรระยะสั้น “การผสมเทียมโค รุ่นที่ 7” อบรมระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 รับจำนวน 20 ท่าน ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 35,000 บาท/คน (หลักสูตรนี้ได้ผ่านการรับรองจากสัตวแพทยสภา)

===========================
คุณสมบัติผู้สมัคร
– จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) หรือจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้น ปวช. สัตวศาสตร์ หรือ ปวช. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– อายุไม่เกิน 60 ปี สัญชาติไทย
– มีสุขภาพแข็งแรง
– ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร ผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ “หลักสูตรผสมเทียม” (โดยชำระค่าธรรมเนียมที่สัตวแพทยสภา และมีหนังสือรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ชั้น 1)
Link สมัคร https://shorturl.at/ejCGU
Link รายละเอียดหลักสูตร https://agt.snru.ac.th/topics/17012
============================
สิ่งที่จะได้รับหลังอบรม
– ถังไนโตรเจนเหลว สำหรับเก็บน้ำเชื้อขนาด 3 ลิตร
– ปืนผสมเทียม
– น้ำเชื้อ
– รองเท้าบู๊ท
– ผ้ากันเปื้อน
– เสื้อรุ่น
– คู่มือการผสมเทียมโค
============================
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิฝึกอบรม รุ่นที่ 7 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
============================
หมายเหตุ
– อาหารกลางวัน พร้อมเบรค น้ำดื่ม ฟรีตลอดการฝึกอบรม