กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน หลายอัตรา

เผยเเพร่เมื่อ 1128 เข้าชม

กรมประมงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ จำนวน 30 ตำแหน่งและตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 15 ตำแหน่ง สมัครสอบได้ที่ http://www.fisheries.go.th และ http://www.job.fisheries.go.th  ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน – ๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

Full Screen