ปฐมนิเทศฝึกสหกิจศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 772 เข้าชม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา เพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวขณะฝึกสหกิจ

ขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง 3 ท่าน คุณพัสกร ทองโกฎิ ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด  นายสัตวแพทย์นพดล สมบูรณ์เรศ กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลสัตว์อุดรแอร์พอร์ท จำกัด ที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้