ถวายเทียนพรรษา

เผยเเพร่เมื่อ 465 เข้าชม

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2560 ณ วัดป่าบ้านดงพัฒนา โดยมีบุคลากร นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกิจกรรม