จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงิยรายได้และงบประมาณแผ่นดิน

เผยเเพร่เมื่อ 435 เข้าชม

ณ ห้องประชุม Ag106  วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงิยรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561