โครงการค่ายนวัตกรวิทยาศาสตร์การเกษตรรุ่นใหม่

เผยเเพร่เมื่อ 333 เข้าชม

โครงการค่ายนวัตกรวิทยาศาสตร์การเกษตรรุ่นใหม่จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์ประยุกต์ทางการเกษตรให้กับนักเรียน ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้อาทิเช่น ฐานชี้ช่องรวย ฐานคนรักษ์ไก่, ฐานล้วง ลับ จับเงิน, ฐานสาวโรงงาน, ฐานน้องหมาพาเพลิน เมื่อผ่านการเรียนรู้จากฐานต่างๆ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้กลับไปใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการอีกทั้งยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพหรือหารายได้ระหว่างเรียน และส่งผลให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะมาศึกษาต่อที่คณะอีกด้วย

โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดย ผศ.นันทิยา ผิวงาน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิด