ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2558

เผยเเพร่เมื่อ 781 เข้าชม

ประชุมก่อนเปิดเรียนที่ 2/2558 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร