ติวสอบ ก.พ. 63 Online

เผยเเพร่เมื่อ 296 เข้าชม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ติวสอบ ก.พ. 63 Online ดังนี้

วิชาภาษาไทย
วันที่ 16 ก.ย. 2563  เวลา 09.00-12.00 น. โดยท่านอาจารย์กันยารัตน์ มะแสงสุม
วันที่ 16 ก.ย. 2563  เวลา 13.00-16.00 น. โดยท่านอาจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ เกษมสุข
คลิกเพื่อ Download เอกสารแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
คลิกเพื่อ Download เอกสารแนวตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค ก.

วิชาภาษาอังกฤษ  โดยท่านอาจารย์ญาตาวี ไชยมาตย์
วันที่ 17 ก.ย. 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
วันที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
คลิกเพื่อ Download เอกสารประกอบวิชาภาษาอังกฤษ

วิชาคณิตศาสตร์ โดยท่านอาจารย์จิรวัฒน์ กันทะโล
วันที่ 19 ก.ย. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
วันที่ 20 ก.ย. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
คลิกเพื่อ Download เอกสารประกอบวิชาคณิตศาสตร์