หัวข้อข่าว

สมัครงาน โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สมัครงาน โครงการจ้างงาน

ขอแสดงความยินดี

COVID-19

# งานราชการ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2,569 อัตรา

BN-SNRU Book

BN-Run SNRU

BN ลอยกระทง

BN-อบรมอาหารในฟาร์ม

BN-รับสมัครนักศึกษา 2563