ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบอุตฯ

เผยเเพร่เมื่อ 473 เข้าชม

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 และคณะ เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อปรึกษาเรื่องการสร้างความร่วมมือพัฒนา SME  โดย ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง รองคณบดีฯ และคุณสุพัตรา หล้าชาญ หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารให้การต้อนรับ