ความสำเร็จในการทำธุรกิจการเกษตรแบบมีพันธสัญญา

เผยเเพร่เมื่อ 409 เข้าชม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร จัดโครงการ “ความสำเร็จในการทำธุรกิจการเกษตรแบบมีพันธสัญญา”  ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร โดยคุณยุทธพร จันทรา ผู้จัดการแผนกโครงการ บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เป็นวิทยากร  จัดขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม Ag 109 คณะเทคโนโลยีการเกษตร