การอบรมสัมมนาเรื่องการปฏิบัติการการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม

เผยเเพร่เมื่อ 408 เข้าชม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประมงได้จัดอบรมสัมมนาเรื่อง “การปฏิบัติการการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม” ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยบริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด