คบ.เกษตร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 371 เข้าชม

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม Ag 106