โครงการสัมมนาเชิงวิชาการและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เผยเเพร่เมื่อ 588 เข้าชม

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ“ฟู้ดส์ไซน์ สัมพันธ์ ครั้งที่ 3”  จัดระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3และ4 เข้าร่วม จำนวน 10 คน