ทำบุญตักบาตรและปัจฉิมนิเทศ 2564

เผยเเพร่เมื่อ 384 เข้าชม

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม และ วันที่ 1 เมษายน 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรมทำบุญตักบาตร และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร