สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

เผยเเพร่เมื่อ 363 เข้าชม

สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ในงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 ภายใต้ Theme การจัดงาน “เกษตร DIY ง่าย พาลงมือทำ” มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ผลการแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ทีมนายดนุภพ สมมิตตะ และนายสงกรานต์ แสงแก้ว ได้รางวัลอันดับที่ 3 และทีม นางสาวกัลยา ตุ่ยไชย และนางสาวปณิดา ศรีโลเจียว ได้รางวัลชมเชย จากทีมผู้เข้าร่วมจำนวน 6 ทีม

โดยมีอาจารย์อรอนงค์ ขันเดช และผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ พัชณีย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา