คณะเทคโนโลยีการเกษตรรับการตรวจสอบภายใน

เผยเเพร่เมื่อ 689 เข้าชม

เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรรับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้านการเงิน พัสดุ ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบการเบิกจ่ายด้านผลการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านสารสนเทศ และด้านการบริหาร