“เสวนาและทัศนศึกษาดูงานบุคลากร ปี 2559” สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 801 เข้าชม

โครงการ “เสวนาและทัศนศึกษาดูงานบุคลากร ปี 2559” สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดขึ้นในวันที่  6-8 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดมุกดาหาร วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และในครั้งนี้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าศึกษาดูงาน และเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนปัญหาต่างๆ กับบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยนครพนม