โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวัดผลและประเมินผล

เผยเเพร่เมื่อ 736 เข้าชม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวัดผลและประเมินผล สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์  ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยวิทยากรชำนาญการ คุณครูประพิศ ทรงวิชา