การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559

เผยเเพร่เมื่อ 2020 เข้าชม

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2559  คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดทำประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (Ag-109)