ลงแขกดำนา

เผยเเพร่เมื่อ 993 เข้าชม

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการเกษตรอนุรักษ์วัฒนธรรมการทำนา ปีการศึกษา 2559 กิจกรรม : ลงแขกดำนาปลูกข้าว ณ แปลงนาสาธิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร