ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

เผยเเพร่เมื่อ 405 เข้าชม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจัดประชุมติดตามความคืบหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (AG 106)