ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

เผยเเพร่เมื่อ 397 เข้าชม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร (ag 106)