คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมแผนปฏิบัติราชการ

เผยเเพร่เมื่อ 486 เข้าชม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมแผนปฏิบัติราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560  เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร