ประชุมสายสนับสนุน

เผยเเพร่เมื่อ 431 เข้าชม

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยคณบดี รองบริหารคณบดี หัวหน้าสำนักงาน ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เพื่อกำหนดนโยบาย ติดตาม ตลอดจนข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการ