ม.ราชภัฏสกลนครร่วมกับ บ.ประชารัฐ รักษาสามัคคีสกลนคร จัดนิทรรศการ ณ รร.เต่างอยพัฒนศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 961 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมกับ บริษัทประชารัฐ รักษาสามัคคีสกลนคร โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารจัดนิทรรศการโครงการผลิตและแปรรูปอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำโดยประธานสาขาวิชา ดร.ธนกร ราชพิลา และสาขาวิชาการประมงจัดนิทรรศการ การเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอติก โดย อาจารย์นพรัตน์ พัชณีย์ ผู้ช่วยกิจการพิเศษ ในโอกาสที่นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาตรวจราชการ ณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร